Bildiri Çağrısı

YAŞLILIK ATÖLYESİ 2018
1-2 Ekim 2018| İstanbul
Bildiri Çağrısı

Özet Gönderimi İçin Son Tarih:

1 Temmuz 2018

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Araştırma Merkezi bünyesinde, Galatasaray Üniversitesi, İstanbul Şehir Üniversitesi ve Yalova Üniversitesi işbirliği ile ilki 2015 yılında düzenlenen Yaşlılık Atölyesi’nin ikincisi Ekim 2018’de gerçekleştirilecektir. Yaşlılık Atölyesi 2018, Türkiye’de yaşlılık ile ilgili konularda çalışan akademisyenleri, kamu kurum ve kuruluşlarını, STK’ları ve ilgili özel sektör çalışanlarını bir araya getirerek yaşlılık konusunu çeşitli boyutları ile ele almayı amaçlamaktadır.

Yaşlı nüfusun sayısının hızla artmasıyla birlikte yaşlanma olgusu, farklı disiplinler tarafından çeşitli boyutlarıyla tanımlanması ve tartışılması gereken bir mesele haline gelmiştir. Yaşlanma sosyo-kültürel, ekonomik ve demografik açılardan bireysel ve toplumsal düzeylerde Türkiye’nin gündeminde daha fazla yer alacak bir konudur. Yaşlılık ve yaşlanma olgusunu merkeze alan bu atölye çalışmasında, Türkiye’de hangi kavramsal araçlar, kuramsal çerçeveler ve yöntemler kullanılarak bu meselenin incelendiği/incelenebileceği ele alınacaktır. 1-2 Ekim 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek Yaşlılık Atölyesi’nde, aşağıdaki temalar çerçevesinde, yaşlılık ve yaşlanma meselesinin çeşitli boyutlarıyla ele alınması amaçlanmaktadır.

Temalar;

 1. Yaşlanma ve Eşitsizlik
 2. Sosyal Dışlanma
 3. Yaşlı Hakları-Yaş Ayrımcılığı, Yaşlı İhmal ve İstismarı
 4. Yaşlılık ve Yoksulluk
 5. Yaşlanmanın Ekonomik Boyutları
 6. Yaşlanma ve Tüketim (Turizm)
 7. Yaşlılık ve Bakım
 8. Yaşlılık, Sağlık ve Beden
 9. Teknoloji ve Yaşlılık
 10. Yerel Yönetimler ve Yaşlılık Çalışmaları
 11. Yaşlılık ve Toplumsal Cinsiyet
 12. Göç ve Yaşlılık
 13. Yaşlılık ve Yaşlanma Araştırmalarında Veri
 14. Yaşlılık, Yasal Düzenlemeler ve Hukuksal Boyut
 15. Psikolojik ve Sosyal Yönleriyle Yaşlanma
 16. Yaşlanma ve Yaşam Dönemi Yaklaşımı
 17. Yaşlılık Politikaları
 18. Yaşlılık ve Sosyal Hizmet
 19. Sosyal Refah ve Yaşlılık
 20. Aktif Yaşlanma
 21. Nüfus ve Yaşlanma
 22. Kuşaklararası İlişkiler
 23. Aile ve Yaşlanma
 24. Yaşlılık Algısı ve Medyadaki Temsilleri
 25. Mekan ve Yaşlılık
 26. Kentsel Dönüşüm ve Yaşlılık