Danışma Kurulu*

Prof. Dr. Ahmet Akgül, İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Alan Duben, İstanbul Bilgi Üniversitesi

Prof. Dr. Aylin Görgün Baran, Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Banu Akadlı Ergöçmen, Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Emine Özmete, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. İlhan Tomanbay, Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. İsmail Coşkun, İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. İsmail Tufan, Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. İsmet Koç, Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Akif Karan, İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Nadir Suğur, Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Sibel Kalaycıoğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Süleyman Özdemir, İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Velittin Kalınkara, Pamukkale Üniversitesi

Prof. Dr. Yücel Bulut, İstanbul Üniversitesi

*İsimler alfabetik sıraya göre düzenlenmiştir.