Önemli Tarihler

Yazı Çağrısının İlanı 4 Nisan 2018
Özet Gönderimi Son Tarih 1 Temmuz 2018
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı 1 Ağustos 2018
Tam Metin Gönderimi 1 Eylül 2018
Atölye Tarihi 1-2 Ekim 2018