Bildiri Çağrısı

YAŞLILIK ATÖLYESİ
20-21 Ekim 2015| İstanbul
Bildiri Çağrısı

Genişletilmiş Özet Gönderimi İçin Son Tarih:

30 Haziran 2015

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Araştırma Merkezi bünyesinde, Galatasaray Üniversitesi ve İstanbul Şehir Üniversitesi işbirliği ile düzenlenecek olan Yaşlılık Atölyesi, Türkiye’de yaşlılık ile ilgili konularda çalışan akademisyenleri, kamu kurum ve kuruluşlarını, STK’ları ve ilgili özel sektör çalışanlarını bir araya getirerek yaşlılık konusunu çeşitli boyutları ile ele almayı amaçlamaktadır.

Yaşlı nüfusun sayısının hızla artmasıyla birlikte yaşlanma olgusu, farklı disiplinler tarafından çeşitli boyutlarıyla tanımlanması ve tartışılması gereken bir mesele haline gelmiştir. Yaşlanma sosyo-kültürel, ekonomik ve demografik açılardan bireysel ve toplumsal düzeylerde Türkiye’nin gündeminde daha fazla yer alacak bir konudur. Yaşlılık ve yaşlanma olgusunu merkeze alan bu atölye çalışmasında, Türkiye’de hangi kavramsal araçlar, kuramsal çerçeveler ve yöntemler kullanılarak bu meselenin incelendiği/incelenebileceği ele alınacaktır. 20-21 Ekim 2015 tarihlerinde gerçekleştirilecek Yaşlılık Atölyesi’nde, aşağıdaki temalar çerçevesinde, yaşlılık ve yaşlanma meselesinin çeşitli boyutlarıyla ele alınması amaçlanmaktadır.

Temalar;

 1. Yaşlanma ve Eşitsizlik
 2. Sosyal Dışlanma
 3. Yaşlılara Yönelik Ayrımcılık
 4. Yaşlılık ve Yoksulluk
 5. Yaşlanmanın Ekonomik Boyutları
 6. Yaşlanma ve Tüketim (Üçüncü Yaş Turizmi)
 7. Yaşlılık ve Bakım
 8. Sağlık ve Beden
 9. Yaşlılık Politikaları
 10. Yaşlılık ve Sosyal Hizmet
 11. Sosyal Refah ve Yaşlılık
 12. Aktif Yaşlanma
 13. Nüfus ve Yaşlanma
 14. Kuşaklararası İlişkiler
 15. Aile ve Yaşlanma
 16. Yaşlılık Algısı ve Medyadaki Temsiller
 17. Mekan ve Yaşlılık

 

Özet Gönderme