Doç. Dr. Didem Danış

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslarası İlişkiler ile Sosyoloji bölümlerinde lisans (1997), ODTÜ Sosyoloji’de (2001) yüksek lisansını tamamladı. 2002-2003 akademik yılında İsveç’teki Malmö Üniversitesi’nde International Migration and Ethnic Relations Programında misafir araştırmacı olarak bulundu. Doktorasını EHESS’te (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales), Iraklı transit göçmenlerin sosyal ağları konulu tezle 2008’de tamamladı. 2011’de doçent oldu.

Didem Danış’ın başlıca iki araştırma konusu uluslararası göç (devlet-göçmen ilişkisi, belgesiz göçmenler, sosyal ağlar ve göç politikaları) ile şehir sosyolojisidir (kentsel ayrışma, kapalı siteler, kent merkezindeki geçiş mekanları ve orta sınıflar).

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.