Dr.Hamza Kurtkapan

Ege Üniversitesi Sosyoloji bölümünden 2000 yılında mezun oldu. Dumlupınar Üniversitesi Sosyoloji bölümünde Yüksek Lisansını tamamladı. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde Kentleşme Sürecinde Yaşlılık ve Yerel Yönetim Uygulamaları: İstanbul Örneği tez konusuyla doktora çalışmasına devam etmektedir. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olup, 35. Madde ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde görevlendirilmiştir. Yaşlanma Sosyolojisi, Modernleşme, Sağlık Sosyolojisi, Eğitim Sosyolojisi ve Nitel Araştırma Teknikleri, ilgi alanları arasında yer almaktadır