Doç. Dr. Mehmet Fatih Aysan

Mehmet Fatih Aysan, doktora derecesini 2011’de Kanada’nın Western Üniversitesi’nden aldı. Aynı üniversitede 2010-2012 yıllarında öğretim görevlisi olarak dersler verdi. Çalışma sosyolojisi, istihdam, aile, sosyal demografi, sosyal politika ve refah devleti konuları temel ilgi alanları arasında yer alan ve mukayeseli çalışmaları Avrupa, Amerika ve Ortadoğu üzerine odaklanan Aysan’ın araştırmaları Avrupa Birliği, TÜBİTAK, Population Change and Lifecourse Strategic Knowledge Cluster, International Development Research Centre ve Western Üniversitesi tarafından desteklendi. Akademik çalışmaları Population and Development Review, Canadian Journal of Sociology, Emerging Markets Finance and Trade ve Routledge gibi dergilerde ve yayınevlerinde yayımlandı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.