Reyyan Beyza Büyükgümüş

Lisans eğitimini 2013 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünde tamamladı. Aynı bölümde yükseklisans yapmaktadır. Yaşlılık, kent ve aile konularıyla ilgilenmektedir.