Program

YAŞLILIK ATÖLYESİ PROGRAMI
20-21 Ekim 2015 | İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, Beyazıt

 

20 Ekim 2015 Salı                             

09.30-10.00 Kayıt ve Kahve İkramı

10.00-10.30 Protokol Konuşmaları

10.30-12.30 Açılış Oturumu

12.30-14.00 Öğle Arası

14.00-15.30 I. Oturum

15.30-16.00 Kahve İkramı

16.00-17.30 II. Oturum

19.00-21.00 Akşam Yemeği

 

Açılış Oturumu (10.30-12.00)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Esin Küntay, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Yaşlılık ve Kuşaklar: Disiplinlerarası Yaklaşımlar

Prof. Dr. Alan Duben, İstanbul Bilgi Üniversitesi

Türkiye’nin Demografik Dönüşümü ve Yaşlanma

Prof. Dr. Banu Akadlı Ergöçmen, Hacettepe Üniversitesi

Yaşlılık ve Güncel Sosyal Hizmet Uygulamaları

Prof. Dr. İlhan Tomanbay, Hacettepe Üniversitesi

Yaşlanan İnsanın ve Toplumun Bugünü ve Geleceği: Gerontolojinin Ödevleri ve Müdahale Olanakları

Prof. Dr. İsmail Tufan, Akdeniz Üniversitesi

 

I. Oturum (14.00-15.30)

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Didem Danış

Türkiye’de Orta Yaşlı Bireylerin Gelecekteki Yaşam Aranjmanlarına Dair Tercihleri

Doç. Dr. Sutay Yavuz, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü

İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkelerinde Yaşlıların Durumu

Dr. Nilüfer Oba, The Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries

Yaşlılıkta Toplumsal Cinsiyet, Sınıf ve Sosyokültürel Çeşitlilikler: Yerel Yönetimlere Öneriler

Doç. Dr. Özgür Arun, Ayşen Aydemir, Çağrı Elmas, Melik Emre Yaşar, Akdeniz Üniversitesi

Yaşlılarda Mekan Algısı: Yerinde Yaşlanmayı Destekleyecek Düzenlemeler

Prof. Dr. Velittin Kalınkara, Pamukkale Üniversitesi

 

II. Oturum (16.00-17.30)

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Özgür Arun

Yaşlılıkta Sosyal Dışlanma

Prof. Dr. Aylin Görgün Baran, Arş. Gör. Zeynep Kurnaz, Hacettepe Üniversitesi

Yaşlılıkta Güçlenme ve Dirençliliğin Farklı Dinamikleri

Prof. Dr. Sibel Kalaycıoğlu, Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Yaşlı İhmal ve İstismarının Saptanması ve Araştırılması Sorunları

Arş. Gör. Aslı Aydemir, İstanbul Üniversitesi

Yaşlılara Yönelik Ayrımcılık, Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık ve Sınıf İlişkisi

Arş. Gör. Berfin Varışlı, Maltepe Üniversitesi

 

21 Ekim 2015 Çarşamba

09.30-10.00 Kahve İkramı

10.00-11.15 III. Oturum

11.15-11.30 Kahve İkramı

11.30-12.45 IV. Oturum

12.45-14.00 Öğle Arası

14.00-15.15 V. Oturum

15.15-15.30 Kahve İkramı

15.30-16.45 VI. Oturum

17.00-17.30 Kapanış ve Değerlendirme

 

III. Oturum (A Salonu 10.00-11.15)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Korkut Tuna

Türkiye’de Kuşaklararası Uzlaşımsal Dayanışma Dinamiklerinin Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Emine Özmete, Arş. Gör. Burcu Özdemir, Ankara Üniversitesi

Aileye İlişkin Araştırma Konularının Değişimi

Dr. İkuko Murakami, Akdeniz Üniversitesi

Değişen Dünyada Aile Değerleri ve Yaşlılık

Yrd. Doç. Dr. Sevim Atilla Demir, Sakarya Üniversitesi

Türkiye’de Aile Yapısı ve Yaşlılık

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih Aysan, İstanbul Şehir Üniversitesi

 

III. Oturum (B Salonu 10.00-11.15)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Akif Karan

Genç Yaşlılarda Sosyoekonomik Durum Ölümleri Belirler mi?

Prof. Dr. Reyhan Uçku, Dr. Nur Demirpençe, Dokuz Eylül Üniversitesi, Uzm. Dr. Sinem Doğanay, İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü Gaziemir Toplum Sağlığı Merkezi

Bireyselleştirilmiş İlaç Eğitiminin Yaşlıların İlaç Kullanma Uyumuna Etkisi

Tayyibe Gök, Prof. Dr. Ayla Bayık Temel,  Ege Üniversitesi

Yaşlı Politikalarında Sağlığın Yeri

Dr. Nurgül Kocakoç, Kamu Hastaneleri Kurumu

Geriatri Polikliniğine Başvuran Bireylerin Kapsamlı Geriatrik Değerlendirme Uygulamasından Memnuniyet Düzeyleri

Doç. Dr. Fatih Tufan, İstanbul Üniversitesi

 

IV. Oturum (A Salonu 11.30-12.45)

Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Harun Ceylan

Mekândan Doğru Yaşlılığı Okumak: Yeni Bir Mekân Gerontolojisine Doğru

Yrd. Doç. Dr. Şerif Esendemir, Yıldız Teknik Üniversitesi

Evde ve Kurumda Yaşayan Yaşlıların Yaşam Koşulları ve Aktif Yaşlanma Durumlarının Değerlendirilmesi

İrem Tufan, Beste Gözenoğlu, Kızılay

Yaşlanan Dünyada Kurumsal Bakım Evde Bakımın Karşıtı mıdır?

Doç. Dr. Nil Tekin, Zekeriya Alan, Narlıdere Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi

Yaşlanma ve Entegre Yaşam Hizmetleri

Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu, Hablemitoğlu Ankara Enstitüsü, Öğr. Gör. Uzm. Seray Öner, İstanbul Bilgi Üniversitesi

 

IV. Oturum (B Salonu 11.30-12.45)

Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih Aysan

Kırsal Kesimde Yaşayan Bakıma Muhtaç Yaşlılara Dönük Evde Bakım Hizmetleri: Sakarya İli Taraklı İlçesi ve Köyleri için Bir Model Önerisi

Prof. Dr. Ali Seyyar, Sakarya Üniversitesi, Aynur Yumurtacı, İstanbul Üniversitesi

Sosyoekonomik Farklılıklar ve Yaşlanma Karşıtı Davranışlar: Kadınların Anti-aging Pratikleri – Antalya Örneği

Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Korkmaz Yaylagül, Yrd. Doç. Dr. Suzan Yazıcı, Gülgün Gündüz, Cem Oktay Güzeller, Akdeniz Üniversitesi

Bir Tüketici Olarak Yaşlılar ve Gümüşhane Örneği

Yrd. Doç. Dr. Muhammet Ali Köroğlu, Yrd. Doç. Dr. Cemile Zehra Köroğlu,Arş. Gör. Gökçepınar Aksoy, Gümüşhane Üniversitesi

 

V. Oturum (A Salonu 14.00-15.15)

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Yusuf Adıgüzel

Metropolde Yaşlanmak: İstanbul Örneği

Yrd. Doç. Dr. Murat Şentürk, İstanbul Üniversitesi

Türkiye’de Yaşlıların Çocuklarına Coğrafi Yakınlığı ve Belirleyenleri

Arş. Gör. Berna Şafak Zülfikar Savcı, Çankırı Karatekin Üniversitesi,

Arş. Gör. Ayşe Abbasoğlu Özgören, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü

Arafta Kalan Yaşlılar: Kırdan Kente Göçün Yaşlılara Etkisi

Yrd. Doç. Dr. Zuhal Güler, Yrd. Doç. Dr. Doğancan Özsel, Doç. Dr. Nuran Güler, Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Hollanda’daki Türklerin Aktif Yaşlanma Tecrübeleri

Doç. Dr. Yusuf Adıgüzel, Ferhan Saniye Palaz, İstanbul Üniversitesi

 

V. Oturum (B Salonu 14.00-15.15)

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Yücel Bulut

Yaşlı Mahpuslar

Berivan Korkut, Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği

Arrugas ve Mary&Max Animasyonlarında Yaşalmışların Günlük Temsilleri

Volkan Yücel, Beykent Üniversitesi

Yaşayan Ömürler Belgeseli

Ayfer Gökşen, Kartal Anadolu Huzurevi ve Bakım Merkezi

 

VI. Oturum (A Salonu 15.30-16.45)

Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Murat Şentürk

Kurumda Yaşayan Yaşlılarla Üniversite Öğrencilerinin Buluşması: “Kuşaklar Köprüsü Projesi”,

Refika Yazgaç, Müge Şanal, YÖRET Vakfı

Destekleyici Aile Modeli

Erkan Kılıç, Bursa Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü

Aktif ve Akıllı Yaşalma Projesi

Prof. Dr. Nursel Telman, Maltepe Üniversitesi

Dostluk Kapısı Projesi

Uzm. Mehmet Tuncel, Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

 

Kapanış ve Değerlendirme (A Salonu 17.00-17.30)